Mesin Giling Cabe

Rp-

Tipe GLB-30 GLB-100
Kapasitas 20-30 kg/jam 75-100 kg/jam
Listrik 750 watt (1 HP), 220 V 1500 watt (2 HP), 220 V
Dimensi 75 x 37 x 93 cm 75 x 40 x 93 cm
Harga Kontak kami Kontak kami